Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka W Księżym Dworze

Idź do spisu treści

Menu główne

Kadra

Lp.

Imię i nazwisko

Przedmioty

1.

mgr inż Urszula Cieślińska

dyrektor szkoły,biologia

2.

mgr Ewa Wiśniewska

wicedyrektor szkoły,pedagog szkolny, zaj. rewalidacyjne,doradztwo zawodowe

3.

mgr Maria Stańczyk

edukacja wczesnoszkolna (I) i wychowawca kl.IV, plastyka, świetlica

4.

mgr Danuta Gerlej

edukacja wczesnoszkolna (II), świetlica

5.

mgr Kaszubska Wiesława

edukacja wczesnoszkolna (III), świetlica,

6.

mgr Iwona Rogozińska

wychowawca klasy V, historia, WOS, plastyka, świetlica

7.

mgr inż. Marzena Cedlerska

wychowawca klasy VI, matematyka, świetlica

8.

mgr Kamil Werner

wychowawca klasy VII A, edukacja informatyczna, informatyka, wych.-fiz, EDB

9.

mgr Mariola Balicka

wychowawca klasy VIIB, j. polski, biblioteka,

10.

mgr Anna Nadwodna

wychowawca klasy VIII, matematyka ,WDŻ, fizyka,

11.

mgr Jolanta Kowalewska

wychowanie przedszkolne - Księży Dwór, przyroda

12.

mgr Maria Borkowska

wychowanie przedszkolne - Kurki

13.

Aleksandra Mrowińska

wychowanie przedszkolne - Kisiny

14.

mgr inż Patrycja Jakubowska

wychowanie przedszkolne - Wysoka

15.

mgr Anna Kamińska

j. angielski

16.

mgr Kamila Łęgowska

j. niemiecki

17.

mgr Izabela Ciesielska

logopedia, świetlica, j polski

18.

mgr Beata Dembowska

religia, świetlica

19.

mgr Grzegorz Wadecki

technika, muzyka

20.

mgr Szymon Krzykowski

wychowanie fizyczne

21.

mgr Beata Czajkowska

geografia

22.

mgr Witold Kuskowski

chemia

23.

mgr Halina Plebaniak

-

24.

mgr Kamila Leoniak

-

Szkolny Koordynator ds. Promocji Zdrowia - Danuta Gerlej
Szkolny Koordynator ds. PPOŻ - Kamil Werner
Opiekun Rady Rodziców - Beata Dembowska
Lider WDN - Ewa Wiśniewska
Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego - Wiesława Kaszubska
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Iwona Rogozińska, Izabela
Ciesielska, Kamil Werner
Opiekun Szkolnego Koła Caritas - Beata Dembowska
Pielęgniarka szkolna – Stanisława Ludwiczak


Pracownicy administracji i obsługi w Szkole Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Księżym Dworze
Jadanowska Emilia - sekretarka
Sobiewska Agnieszka – pomoc administracyjna
Magdalena
Łukaszewska - opiekunka dziecięca
Domozych Iwona – obsługa
Podpora Dorota - obsługa
Banaś Katarzyna - obsługa
Szczepańska Maria – obsługa
Stępka Jarosław - konserwator

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego